1 Decembrie 2023

1 Decembrie 2023

1 Decembrie reprezintă  momentul în care visul de sute de ani ai acelora de aceeași limbă, obiceiuri, credință și origini s-a împlinit prin unirea într-un singur hotar.

Cel mai mare și mai fericit moment din istoria noastă s-a desfășurat la 1 decembrie 1918. Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de poporul român .

Acum, după 105  ani de la acest special eveniment, școala noastră, prin  poezii, cântece și lecții interactive,  menține vii sentimentele de mândrie și pretuire a istoriei neamului românesc,  ca semn să nu uităm niciodată valorile morale, cele mai de preț ale poporului român: dragostea de țară, eroismul, vitejia și bunătatea.

Ca urmare, programul a debutat cu Imnul de stat al României , după care doamna profesoară de istorie Dorina Roșu a ținut  un discurs despre importanța istorică a acestei zile, moment urmat de o lecție de istorie interactivă pe care doamna profesoară a pregătit-o împreună cu elevii clasei a IX-a A.

A urmat  cântecul ,,Cât trăim pe-acest pământ”, preluat de la colegii noștri de la Liceul de Arte din Chişinău, cântec interpretat de elevele : Luca Simina, Trip Marta, Haidu Alina, Milian Natalia şi Bulzan Adelina.

Alba Iulia devine pe 1 decembrie centrul principal al evenimentelor ce marchează Marea Unire. 1 Decembrie 1918 a rămas un simbol al afirmării hotărâtoare a poporului de a-şi decide singur soarta.

Cei mai mulţi dintre cei care au văzut cu ochii lor înfăptuirea acestui vis de veacuri au pierit purtând în inimi fiorul libertărţii, iar, pentru generaţia tânără, Unirea de la 1918 a devenit doar o frumoasă lecţie de istorie.

În aceest magistral context, programul a continuat  cu Imnul eroilor interpretat de corul școlii, după care eleva Covaci Sara din clasa a VI-a A,  a recitat  o poezie.

Au urmat și alte momente de cântece istorice, cum ar fi  A sosit ziua dreptății, Clopotul reîntregirii,  urmat de alte poezii recitate de elevele din clasa a VI-a A:   Ursuțiu Alexandra, Hamza Raissa, Popa Larisa și Monenciu Antonia.

Și dacă marea unire  a reprezentat o victorie pe care noi , cei de azi, o trăim,  se poate concluziona relatarea noastră despre aceste evenimente cu inspiratele cuvinte ale istoricului Florin Constantiniu : ” Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.”

Programul festiv s-a încheiat cu Marșul lui Iancu, interpretat de cei mai mici protagoniști ai activității: elevii ciclului primar.                                                                   

Prof. dr.

AURINA COVACI

1d3974ba-a4e1-4cbb-98fa-b28d5b986b1a 67c99110-b704-404d-9aec-6e0e414dedca 89aa806e-2e9b-490e-91a9-ab3065ee42f7 89ed4c30-e830-466d-8c41-7c4b4fea6aca 678d7624-9520-45a0-ab35-30c8d6a91ffe 888e61e7-c865-4b0c-b4d0-fcd503de390b 7139d0f2-b1c5-4b94-a97d-185328c2aec5 22591579-5565-41eb-b865-9a2b73e79046 41236378-cc4d-4415-93f7-fdb5ea2c5988 a70663b3-dc05-415b-946a-13518a6bf6e7 ce27276b-fbbe-47b6-b3e9-db605690527a d3ff71f4-4614-4a63-b3d6-9889f2d3feb7 eb2a261d-0062-404e-a479-4cca17cfaec6 f2be6d15-bcb4-465e-8817-f2ec9e13cddd fc02d3d0-700a-4f4c-bdeb-9ed31bbb9cbe