Acordarea gradului didactic I

ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011
pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea continuă a personalului
din învăţământul preuniversitar

Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

Descarca PDF