ANUNȚ DE SELECȚIE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS PLUS VET MOBILITY: 2023-1-RO01-KA121-VET-000116047

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

                                ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS PLUS VET

                                                                                       MOBILITY: 2023-1-RO01-KA121-VET-000116047

Ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ și a aprobării finanțării Proiectului Erasmus+, Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000116047, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ 2021-2027, în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP , Liceul Tehnologic nr.1 Dobrești va organiza un concurs de selecție.

 

GRUP ȚINTĂ:

 • 10 elevi din clasa a X-a, școală profesională, filieră tehnologică, calificarea -Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, nivel 3 (flux 2).
 • 8 eleve din clasa a IX-a, școală profesională, filieră tehnologică, calificarea Confecționer produse textile, nivel 3 (flux 3).
 • 2 cadre didactice care predau discipline de specialitate, calificate, în domeniul economic, mecanic sau textile-pielărie pentru a participa la cursuri de formare

 

PERIOADA MOBILITĂȚII:

 • Fluxul 2:   04-15.03.2024- Spania
 • Fluxul 3:  21.04-03.05.2024- Italia
 • Cursuri de formare:  21- 27.04.2024- Italia

 

NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE:

 • 10 titulari și două rezerve- flux 2
 • 8 titulari și două rezerve- flux 3
 • 2 cadre didactice

 

PERIOADA SELECȚIEI:  29.11-06.12.2023

Etape:

 • 29.11- 05.12.2023-depunerea dosarelor
 • 06.12.2023- repartiția candidaților
 • 07.12.2023- probele de selecție
 • 08.12.2023- afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

Pentru elevi:

 • elevi în clasa a X -a- calificarea -Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, nivel 3
 • elevi în clasa a IX-a calificarea- Confecționer produse textile;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani neîmpliniţi până în ultima zi de mobilitate;
 • nu au beneficiat de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru efectuarea stagiului de practică;
 • dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit;
 • respectarea termenului de înscriere a candidaţilor.

 

Pentru cadrele didactice:

 • nu a mai participat la cursuri de formare în cadrul proiectelor Erasmus
 • sunt cadre didactice calificate
 • predă discipline de specialitate în domeniul economic, mecanic sau textile-pielărie

 

CONDIȚII DE SELECȚIE:

Pentru elevi:

 • media generală din anul școlar anterior ;
 • media la purtare din anul școlar anterior (obligatoriu 10);
 • probă de interviu( se vor puncta: cunoștințe despre proiectele derulate în școală, activitățile extrașcolare în care sunt implicați, ținuta și comunicarea).

 

Pentru cadrele didactice:

 • calificativul foarte bine în anul școlar 2022-2023
 • implicare în activitățile extrașcolare
 • proiecte la nivel de școală

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

Pentru elevi:

 • Scrisoare de ințenție- semnată și datată de titular – 1 exemplar original;
 • Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – 1 exemplar original;
 • Recomandarea dirigintelui – 1 exemplar original;
 • Declarația de disponibilitate și angajament – – 1 exemplar original;
 • Acordul părinților/tutorelui pentru participarea elevului/elevei la activitățile proiectului –1 exemplar original;
 • Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane fizice minore -1 exemplar original
 • CV format Europass
 • CI-copie 1 exemplar original.
 • Adeverință de la medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători și a desfășura stagiul.

 

Pentru cadrele didactice:

 • Scrisoare de ințenție- semnată și datată de titular – 1 exemplar original;
 • Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – 1 exemplar original;
 • Declarația de disponibilitate și angajament – – 1 exemplar original;
 • Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal –persoane fizice majore -1 exemplar original
 • CV format Europass-1 exemplar original.
 • CI-copie
 • Adeverință de la medicul de familie care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători și a desfășura stagiul-1 exemplar original.
 • Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind calificativul în anul școlar 2022-2023-1 exemplar original.
 • Diplome , premii -copie
 • Proiecte – copie

 

 

PROBA DE CONCURS:

 • probă de interviu( se vor puncta: cunoștințe despre proiectele derulate în școală, activitățile extrașcolare în care sunt implicați, ținuta și comunicarea).

 

Coordonator de proiect,

Claudia TURCUȘ

Descarca wordANUNȚ DE SELECȚIE