Programe, proiecte, parteneriate

Finalizare proiect atelier auto

- FINALIZARE PROIECT –   Domeniul major de intervenţie 3.4: ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a structurii pentru formare profesională continuă” După depunerea documentelor la ADR Cluj-Napoca şi după...

Ateliere de reparatii auto si croitorie

În urma proiectului de reabilitare şi dotare PHARE TVET 2003, şcoala noastră a beneficiat de echipamente pentru atelierele de reparaţii auto şi croitorie, pentru care este acreditată să funcţioneze. Întrucât pe parcursul derulării proiectului,...

Părăsire timpurie a şcolii

LICEUL TEHNOLOGIC nr. 1 Dobreşti este partener în cadrul implementării proiectului: „GRIJA FAŢĂ DE VIITORUL NOSTRU: PREVENIREA ŞI CORECTAREA FENOMENULUI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ŞCOLII LA NIVEL MULTI-REGIONAL” alături de FUNDAŢIA COPIII FĂGĂDUINŢEI, cu sediul...