Consiliul reprezentativ al elevilor

Componența C.Ș.E. 2016-2017

BIROUL EXECUTIV C.Ş.E. AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Consilier educativ.     Prof.doc. Soca Lavinia Preşedinte C.Ş.E.: ŞTIRBU ALEXANDRA Nr.crt. Numele şi prenuleme elevului Funcţia Clasa 1. Ştirbu Alexandra Preşedinte a X-a...

Activităţi C.Ş.E. 2016-2017

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017   Nr.crt. Data Activitatea Participanţi Responsabili 1 25.09.2016 Propuneri şi discuţii legate de Regulamentul de ordine internă Clasele V-VIII Preşedinte C.Ş.E, prof. Cârlig Floare,...

Raport CŞE 2015-2016

RAPORTUL  ACTIVITĂŢII CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR DE LA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 DOBREŞTI, BIHOR ANUL ŞCOLAR  2015-2016             Consiliului Şcolar al Elevilor a avut pentru anul şcolar 2015-2016 următoarele obiective: alegerea celor 5 directori...