Admitere

Rezultate admitere liceu

Lista candidaților repartizați la LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI din județul BIHOR la specializarea Economic (189), nivelul Liceal, forma de învățământ Invatamant de zi, limba de predare Limba româna, profilul Servicii Sortați descrescător după media...

INFORMAŢII ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018

INFORMAȚII ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018 CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE? Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6...

Calendar înscriere în învățământul primar 2017-2018

ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 Descarcă PDF: Anexa 1 OMEN 3247 – calendar inscriere

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE-AN ȘCOLAR 2017-2018

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR-CLASA PREGĂTITOARE Nr.crt Denumire unitate școlară Localitate Număr clase aprobate Capacitate (locuri) 1 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREȘTI DOBREȘTI 2 35 2 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREȘTI/ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1...

ANUNȚ! EVALUARE PSIHOSOMATICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2017-2018

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 Evaluarea psihosomatică se va face în data de 10.03.2017, la Beiuș. Transportul îl asigură unitatea de învățământ Liceul Tehnologic Nr.1 Dobrești....

Admitere invăţământ liceal de stat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 717/16.IX.2016 ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018 În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale...

Calendar admitere învăţământ profesional de stat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 841/24.X.2016 ORDIN privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017—2018 În conformitate cu prevederile art. 23 și art. 33 din Legea educației...

Admitere învăţământ profesional de stat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 841/24.X.2016 ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat În conformitate cu prevederile art. 23 și 33 din Legea educației...