Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 974/12.X.2021 MINISTERUL EDUCAȚIEI ORDIN        privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a,               ...