Finalizare proiect atelier auto

  • buna
  • buna1
  • buna2

- FINALIZARE PROIECT –

 

Domeniul major de intervenţie 3.4: ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a structurii pentru formare profesională continuă”

După depunerea documentelor la ADR Cluj-Napoca şi după ce s-a trecut de cele două etape de verificare, în luna noiembrie 2014, a avut loc vizita la faţa locului a unei echipe de specialişti, în vederea observării stadiului lucrării. După această vizită s-a dat acordul favorabil pentru continuarea construirii clădirii propriu-zise.

Pe parcursul anului 2015 lucrările s-au efectuat conform graficului de execuție, fiind monitorizaţi permanent, după fiecare fază importantă a construcției, de o echipă de specialişti de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, diriginte de şantier fiind domnul inginer Szilaghi Alexandru, iar firma constructoare SC DUMEXIM SRL.

Durata implementării acestui proiect este de un an. Semnarea contractului a avut loc în data de 23 decembrie 2014, iar finalizarea acestuia fiind data de 23 decembrie 2015.

Valoarea proiectului este de 1237707,95 lei, din care:

  • investiţie UAT Dobreşti: 37348,11 lei;
  • POR: 1200359,84 lei.

 

În acest moment, clădirea, aflată în stadiul de finalizare (lucrările exterioare fiind pe ultima sută de metri) este una impozantă, dotată cu echipamente moderne, unde se va desfăşura practica elevilor din şcoala noastră. Ea este structurată pe două nivele: parter – unde va fi atelierul de întreţinere şi reparaţii auto şi etajul I – unde va funcţiona atelierul de confecţii textile.

Clădirea este una modernă, care respectă toate normele de rezistenţă şi securitate impuse de organismele competente. Astfel, noua construcţie are o fundaţie izolată din beton armat cu grinzi de legătură (fundare) între ele. Structura ei este realizată în cadre de beton armat (stâlpi, grinzi, planşee) cu închideri exterioare din zidărie de blocuri ceramice. În interior există pereţi despărţitori din blocuri ceramice. Şarpanta este realizată din lemn ignifugat cu învelitoare de ţiglă ceramică din argilă arsă. Tâmplăria este din PVC cu sticlă termopan, iar uşile care facilitează accesul în ateliere sunt realizate din material special cu rezistenţă la foc de minim 45 minute (realizate conform recomandărilor ISU).

De asemenea, sunt prevăzute cinci uşi mari metalice care permit accesul echipamentelor de dimensiuni mari (elevatoare, strunguri etc.) dar şi accesul vehiculelor auto (ca şi mijloace didactice).

 

Întocmit, 15 decembrie 2015

Dir. adj. prof, Ioan Vasile MILIAN