Hotărâre CA privind continuitățile pentru anul școlar 2022-2023

Nr. 1546/21.04.2022

Hotărârea Nr. 101/21.04.2022

În conformitate cu prevederile:

– Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul MEC nr.5447/2020  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul ME Nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

-Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023;

-Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 (punctul 7 lit.j);

Descarcă PDF Hotărâre CA