Informare absolvenți ai clasei a VIII-a

În atenția elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a,  părinților/reprezentanților legali ai acestora

 

  • Orice absolvent de clasa a VIII-a are dreptul să se înscrie pentru susținerea examenului de evaluare națională;
  • Pentru anul scolar 2019-2020 înscrierea candidaților la examenul de evaluare națională se realizează în conformitate cu prevederile art. 16 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluãrii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, aprobatã prin OMEN nr.4801 /2010, valabilă, conform prevederilor OMEN nr. 4916/2019, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin OMEC nr. 4248/2020 şi pentru evaluarea naționalã a absolvenților clasei a VIII-a
  • În anul școlar 2019-2020, „inscrierea candidnțiior pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele utnităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, în perioada prevăzută de calendarul examenului. Pentru candidații din seria curentã, înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, iar pentru candidații din anii precedenți, înnscrierea se face de către secretariatele unitățií de învățământ pe care candidațíi au absolvit-o, pe baza actelor depuse de aceştia.”;

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2 şi pentru a da posibilitatea înscrierii la examenul de Evaluare Națională – 2020, tuturor celor care sunt îndreptățiți și doresc să susțină acest examen, candidații din anii precedenți pot depune la secretariatul unitãții de învățământ sau pot transmite prin mijloace electronice, documentele necesare înscrierii.