Ordin credite profesionale

ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si
echivalare a creditelor profesionale transferabile

Descarca PDF