Ordin privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 974/12.X.2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN

       privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a,                                                                      a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022

          În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,                                                                                                                                                                                    în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,                                                                                                                              având în vedere art. 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.051/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a,                                  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,                                                                                                                                         ministrul educației emite prezentul ordin.                                                                                                                                Art. 1. — Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.                                                         Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                                                      Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                                                                                                                                               p. Ministrul educației                                                                                                                                                                                     Gigel Paraschiv,                                                                                                                                                                                       secretar de stat                                                                                                 București,                                                                                                                                                                                                   29 septembrie 2021                                                                                                                                                                                  Nr. 5.327.

                                                                                                                   Descarcă pdf   Ordin_Calendar_EN246_2021-2022