Ordin privind Structura anului școlar 2021-2022

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1064/5.XI.2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN privind structura anului școlar 2021—2022

Având în vedere:

— prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2;

— Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 94/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

— prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;

— prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.490/2021 privind instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar;

— Referatul de aprobare nr. 773/DGIP din 4.11.2021 prin care se propune aprobarea Ordinului ministrului educației privind structura anului școlar 2021—2022, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin

Descarcă PDFordin-Structura-anului-Scolar