PAS 2023-2024

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII

2022-2025

Planuri operaţionale 2023-2024

Autori: • Liceul Tehnologic ,,LIVIA MARIA GEGO”

• prof.: CLAUDIA TURCUȘ – director

• prof.: BURTIC DORINA-MARIOARA – director adjunct

▪ prof.: LAVINIA GABRIELA SOCA

▪ prof.: MILIAN IOAN VASILE

▪ prof.: POPUȘ MARIA

▪ prof.: MANCE VALENTINA

▪ secretar: FLORINA ELISABETA BERINDEA

▪ contabil – șef: RODICA RITA DĂRĂŞTEAN

➢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBREŞTI

• consilier primar: GRIGORE MIHALYI

CONŢINUT

CAPITOLUL I – CONTEXT

CAPITOLUL II – ANALIZA NEVOILOR

CAPITOLUL III – PLANURI OPERAŢIONALE

CAPITOLUL IV – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

ANEXE

Descarcă PDF:PAS 2023-2024_LT. LIVIA MARIA GEGO- DOBREȘTI