Oferta educaţională an şcolar 2016-2017

OFERTA EDUCAŢIONALĂ LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

ÎNVATAMÂNT LICEAL – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

 

PROFILUL: SERVICII

DOMENIUL: ECONOMIC

Calificare: Tehnician în activități economice

Clasa a IX-a ………………… 1 clasă – 28 elevi

 

PROFILUL: TEHNIC

DOMENIUL: INDUSTRIE TEXTILE ȘI PIELĂRIE

Calificare: Tehnician designer vestimentar

Clasa a XI-a ………………… 1 clasă

 

PROFILUL: TEHNIC

DOMENIUL: MECANICĂ

Calificare: Tehnician mecanic pentru  întreținere și reparații

Clasa a XI-a ………………… 1 clasă

 

 

ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL – 3 ANI

 

PROFILUL: TEHNIC

DOMENIUL: INDUSTRIE TEXTILE ȘI PIELĂRIE

Calificare: Confecționer produse textile

Clasa a IX-a ………………… 0,5 clase – 14 elevi

 

PROFILUL: TEHNIC

DOMENIUL: MECANICĂ

Calificare:  Mecanic auto

Clasa a IX-a ………………… 0,5 clase – 14 elevi

 

 

DIRECTOR

Prof. Maria Livia GEGO