Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

Propus si dezbatutut in Consiliul profesoral din __10.09.2018
Revizuit în şedinţa CP din 20.09.2019
Aprobat de Consiliul de administraţie cu participarea reprezentantului organizaţiei sindicale
din data de _20.09.2019

Descarcă2019-2020 ROF LT DOBRESTI