Regulament intern- An Școlar 2020-2021

  1.  Nr. 3914 din data de 15.12.2020

REGULAMENT INTERN

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Propus și dezbătut în  Consiliul profesoral din 11.12.2020

Aprobat de Consiliul de administraţie cu participarea reprezentantului  organizaţiei  sindicale din data de 15.12.2020

Cuprins:

Capitolul 1- Dispoziţii generale
Capitolul 2- Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor
Capitolul 3- Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii
Capitolul 4- Drepturile şi obligaţiile conducerii şi ale salariaților Liceului Tehnologic nr.1 Dobrești
Capitolul 5- Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Capitolul 6- Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor
Capitolul 7- Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii
Capitolul 8- Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile
Capitolul 9- Reguli referitoare la procedura disciplinară
Capitolul 10- Răspunderea patrimonială, contravenţională, civilă şi penală
Capitolul 11- Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
Capitolul 12- Obiective individuale
Capitolul 13-Atribuţiile şi responsabilităţile comisiilor şi colectivelor de lucru
Capitolul 14- Dispoziţii finale

Descarcă PDF: Final Reg.-Intern-2020-2021-Lt. Dobrești