Regulament organizare „Săptămâna Verde”

Anexă la Ordinul M.E. nr. 3.629/02.02.2023

METODOLOGIE de organizare a programului „Săptămâna verde”

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 Programul „Săptămâna verde” este un program național, în acord cu prevederile raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administrației Prezidențiale, ale Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin HG nr.59/2023 și ale Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin HG nr. 877/2018.

Descarcă regulament: Anexa_OM_3629_2023_Metodologie_Saptamana_Verde 

OM_3629_2023_Saptamana_Verde (1)