ROFUIP

ORDINUL nr. 5.079*

din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

 

DESCARCĂ PDF