Perfectionare

Ordin credite profesionale

ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile Descarca PDF

Metodologie credite profesionale

METODOLOGIE privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Evaluarea si validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare si de control...

Acordarea gradului didactic I

ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor Descarca PDF

Metodologia de echivalare – anexa 555

Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/07.10.2011 METODOLOGIE privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic...